ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Родно Место

Во  едно мало место

јас одев многу често

таму ја спознав мојата радост

таму бев среќен во мојата младост.

 

Како пчелката на цвет,

како ластовичката во лет

секогаш се враќав во родниот крај

тоа место за мене е рај.

 

                                                     Милан Коцески VIIa

Активности: 
Весело катче: