ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Полупроизводи од дрво

На 03.03.2015 год во соработка со родителот Кристина Глаткова, на учениците од 4а им беше одржано предавње  за "Полупроизводи од дрво“.

Мултимедија: 
Активности: