ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Изработка на честитки за мама

На 05.03.2015 год. беа реализирани работилници во соработка со родителите, наставниците и учениците  во 2а и 2б одделение на тема "Изработка на честитки за мама“.

Мултимедија: 
Активности: