ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Посета на Археолошкиот музеј

По повод "Европски денови на културното наследство" нашето одделение 3б беше во посета на Археолошкиот музеј на Македонија. Учениците се запознаа со археологијата и експонатите на музејот од страна на стручни лица. Потоа следеше и работилница во која учениците беа ставени во улога на археолози.

Учениците добија подароци - детски сликовници со теми од археологијата.

Мултимедија: 
Активности: