ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Правилна орална хигиена - 2

​Работилница на тема: „Правилна орална хигиена“ во Iа и Iб одд. на ден 07.02.2018. Работилницата ја реализираа: Д-р специјалист, Валентина Биковска и стоматолошки асистент, Верка Стефановска.

Мултимедија: 
Активности: