ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Априлијада 2019 - 4

Како и секоја година, така и оваа, традиционално ја одбележавме "Априлијада" 2019. ООУ "Григор Прличев", е најубавото училиште на општина "Гази Баба", а такви беа и маските на децата. Автентични, креативни, забавни, успешни, едукативни. Секоја, со своја порака. 
Дефилето се одржа на спортското игралиште. Учество земаа учениците од I - IX одд. Беа одбрани највпечатливите маски, а манифестацијата продолжи на плоштад - Автокоманда, каде преку пригодна програма, се дружеа маските, од сите основни училишта, на општината. 
Децата ја оставија најубавата порака: нивната единствена желба, за здраво, среќно, весело и насмеано детство.
Одговорни наставници:
Лилјана Петровска
Христина Јанева
Хилда Ташкова
Јордан Петрушевски
01.04.2019
Мултимедија: 
Активности: