ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Корените и традицијата столб на иднината

На 28.03.2019 година се одржа прослава по повод патрониот празник на училиштето под мотото: ,,Корените и традицијата столб на иднината“.
Мултимедија: 
Активности: