ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Екскурзија во Лешочки манастир

На 23.05.2019 год. со учениците од III а одделение и одделенските наставнички Сузана А.Димовска и Гордана Мишиќ беше реализирана планираната еднодневна екскурзија со рекреативно наставен карактер во Лешочки манастир - православен манастирски комплекс, кој претставува најголем духовен центар во Тетовско.

Мултимедија: 
Активности: