ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Ученик на генерација 2018/2019

Наградени ученици од деветто одделиние за континуиран успех, залагања во воннаставни активности и првенец на генерацијата.
 
ЗА АКТИВНО УЧЕСТВО ВО ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ
 
1. Стела Соколовска
2. Мила Симоновиќ
3. Ангела Влинтовска
4. Бисера Солева
5. Марко Стефановски
 
ЗА КОНТИНУИРАНО ОДЛИЧЕН УСПЕХ
 
1. Матеј Мајсторски
2. Димитри Котевски 
3. Дамјан Димитровски
4. Ева Јовановска
5. Петар Николовски
 
ЗА АКТИВНО УЧЕСТВО ВО ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ И КОНТИНУИРАНО ОДЛИЧЕН УСПЕХ
 
1. Надица Арсовска
2. Марија Ѓурановиќ
3. Ина Ѓорѓиева
 
За ученик на генерација во согласност со “Правилникот за пофалување, наградување и изрекување на педагошки мерки на учениците“ беше прогласена ученичката Срна Ковачева од IXa одделение.
Мултимедија: 
Активности: