ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Денови на меѓуетничка интеграција - Градиме заедничка иднина - 1

Денови на меѓуетничка интеграција - Градиме заедничка иднина

Дел од атмосферата и подготовките во ООУ "25 Мај" - Скопје

16.10.2019 г.

Мултимедија: 
Активности: