ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Есен во Гази Баба - 2 ден

ЛИТЕРАТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЕСЕН ВО ГАЗИ БАБА“
ПОД НАСЛОВ „ЕСЕЈ ВО ЕСЕН”
Вториот ден на 31 октомври во ООУ „Григор Прличев” беше одддржан завршниот дел од манифестацијата со пригодна програма. Беа прочитани наградените есеи. Оддржана реч од проф. д-р Васил Тоциновски за животот, дејноста и научното и литературното творештво Блаже Конески. Прочитана неговата песна Скопје од Марија Недановска, ученичка од VII б одделение. По програмскиот дел засадени три зимзелини дрва во поетската шума „Сердарот” од страна на градоначалникот на Општина Гази Баба, Борче Георгиевски, директорот на основното училиште Драган Печевски и присутните гости-писатели.
Мултимедија: 
Активности: