ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Меѓуетничка организација во образованието

Меѓуетничка организација во образованието - Кој ќе го освои срцето на Сара

Учениците од четврто до седмо одделение присуствуваа на театарска претстава „Кој ќе го освои срцето на Сара“ во рамки на проектот „Меѓуетничка организација во образованието“. Претставата беше изведена од ученици од сите училишта на ниво на општина Гази Баба.

Мултимедија: 
Активности: