ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Евакуација во услови на земјотрес и пожар