ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Дезинфекција на училиштето

Нашето училиште редовно врши дезинфекција со средства наменети за дезинфицирање од страна на вработените.

Исто така Јавната Здравствена Установа - Центар за јавно здравје - Скопје изврши дезинфицирање на училиштето.

Активности: