ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Најнови вести

Некои јадења се приготвуваат почесто, а некои поретко. Некои јадења пак, се приготвуваат за специјални прилики какви што се...
19 Февруари 2020

Меѓуетничка организација во образованието - Кој ќе го освои срцето на Сара

Учениците од четврто...

18 Февруари 2020

Учениците од четврто-а одделение учествуваа во активностите по повод „Недела на информатиката“ со наставна содржина „...

18 Февруари 2020

На 07.02.2020 учениците од одделенска настава заедно со своите одделенски наставници ја проследија балетсакта претстава „...

15 Февруари 2020
На ден 11.02.2020 година во соработка со Црвениот крст на град Скопје во нашето училиште се оддржа показна вежба за...
11 Февруари 2020

На 09.02.2020 (недела) во СЕПУГС „Васил Антевски - Дрен„ во општина Кисела Вода се оддржа општински натпревар по...

9 Февруари 2020
Фотографии за избор на најубаво украсено училиште
20 Декември 2019

На 12.12.2019 година во ИноФЕИТ - Центарот за технолошки развој и иновации во кампусот на техничките факултети во...

12 Декември 2019
Во рамките на Проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“ на ден 03.12.2019год. по покана на родителите...
3 Декември 2019