ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Соопштение за упис на првачиња

СООПШТЕНИЕ

за запишување на ученици во прво одделение во учебната 2020/21 година

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

  1. Фотокопија на извод од матичната книга на родените
  2. Медицинска потврда од  стоматолог
  3. Потврда за примените задолжителни вакцини за детето, издадена од надлежна здравствена установа.

Родителот/старателот потребно е прво електронски да пополни Пријава за запишување на ученици во прво одделение која може да ја превземе на следниот линк:

и истата да ја достави на следната е-маил адреса oougrigorprlicev@gmail.com најдоцна до 31.05.2020 година.

Активности: