ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Полигон активности од 2 одд

Спортски активности со нашите најмали по повод патрониот празник на нашето училиште.
Мултимедија: 
Активности: