ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Играле ергени

Учениците од IIa одделение се претставија со песната „Играле ергени“.

Мултимедија: 
Активности: