ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Боите на виножитото: Прекрасно единство на различностите

По повод патрониот празник на нашето училиште творевме заедно и со ученици од партнер училиштето ООУ „Братство-единство“.
Мултимедија: 
Активности: