ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Мирот започнува со тебе

Peace starts with you - Тема која ги третира универзалните човечки вредности кои се прикажани преку пораки за мир, ненасилство и нулта толеранција кон насилството. Часовите беа работени со учениците од 8а и 8б одделение и ги содржи нивните трудови. Мирот започнува со тебе!

Мултимедија: 
Активности: